הגישה שלטת במחשבת הרפואה הסינית, ובאופן רחב יותר בתרבות הסינית, היא כי המזג המתאים של היכולות המנטליות והרוחניות חיוני לבריאות הפיזית של האדם, ולהיפך, בסיס פיזיולוגי איתן נדרש לשמירה על החיים המנטליים והרוחניים מאוזנים. כי איזון= בריאות. במאמר זה אתמקד באלמנט העץ: בכבד/ Liver ובכיס המרה/ Gall Bladder ואציג את יחסי הגומלין בין התפקידים הפיזיולוגיים והנפשיים של אברי אלמנט העץ.

הקדמה

בפילוסופיה הסינית האדם מצבו דומה למצב העץ. הוא נמצא בין השמים לארץ בין Yin לבין Yang . כך גם העץ, קשור לאדמה בעזרת השורשים והגזע החזק. מצד שני, הוא מקבל את אנרגיית החיים מלמעלה, מהשמש אשר בשמיים. הצורך של העץ לגדול, להתפשט וללבלב מקביל לצורך האדם להבנת היקום, להתפתחות הרגשית והפזית.

החזון, התקווה והאמונה נותנים לאדם את הכוח לרצות להתקדם ולשאוף אל המטרה.

הסינים קשרו את אלמנט העץ לעונת האביב. בעונה זו הכל מלבלב, ירוק וריח של רעננות והתחלה חדשה נישאים באוויר.

העיניים הם פתח החישה הקשור לעץ והן המאפשרות לנו "לראות למרחוק", לתכנן לקראת הצעד הבא. העיניים הן כלי בו משתמשים לחזות ולצפות את העתיד, אם לא נכלכל את צעדינו בתבונה לא נוכל להשתמש בעיניים לצורך זה.

היצירתיות, כושר האלתור וההשראה מקושרים אף הם לאלמנט העץ. לכן, אומנים רבים יעדיפו ליצור בשעות 03:00-23:00 לפנות בוקר. (שעות פעילות כיס מרה על פי השעון הסיני הן בין 01:00-23:00 בלילה. שעות הפעילות של הכבד על פי השעון הסיני הן בין השעות 03:00-01:00 בלילה). אנשים עם חוסר איזון באלמנט העץ יהיו ערניים בשעות אלו ויתקשו לישון.

בספר "הקיסר הצהוב", ’צי’ פו’ אומר: "המזרח יוצר את הרוח, הרוח יוצרת את העץ, העץ יוצר את הטעם החמוץ, הטעם החמוץ מחזק את הכבד, הכבד מזין את השרירים, השרירים מחזקים את הלב והכבד שולט על העיניים. בעיניים רואות את החושך והמסתורין של השמיים והן מגלות את הטאו, הדרך הנכונה בין בני האדם… הכוחות העל טבעיים יוצרים רוח בשמיים ואת העץ על האדמה. בתוך הגוף הם יוצרים את השרירים ומ- 5 האיברים המלאים הם יוצרים את הכבד. מהצבעים הם יוצרים את הירוק ונותנים לאדם את היכולת לצעוק, בזמנים של התרגשות ושינויים הם מעניקים את יכולת השליטה. מפתחי הגוף הם יוצרים את העיניים, המטעמים הם יוצרים את הטעם החמוץ ומהרגשות את הכעס".

הדיבור על "מנטלי" ו"פיזי" בפני עצמו מכביד על המודל הסיני שאינו עושה הפרדה בין גוף, נפש ורוח. הסינים מעולם לא פיתחו דיכוטומיה של גוף ונפש בדומה לזו בה המדע המערבי עודנו נגוע. המטפיזיקה הסינית המסורתית חילקה את העולם לא לגוף ונפש, כי אם ל-Yin ול-Yang , וחלוקה נוספת לחמשת האלמנטים (Wu Xing ), המתארים תכונות שניתן להחיל על תופעות שונות החל מהגסה ביותר וכלה בעדינה ביותר.

בגוף האדם, קיימים חמישה אברים עיקריים (Zang ), שכל אחד מהם מהווה אחד מחמשת האלמנטים. כל אחד מבין ה- Zang (ה-Yin ) מייצג ספקטרום שתחילתו במבנה פיזי, המשכו בתפקוד הפיזיולוגי, רגשות, אופי חברתי ופסיכולוגי, וכלה באיכויות רוחניות.

הכבד

בפרק 8 של ה- Su Wen נאמר: "הכבד מחזיק במשרת הגנרל של הכוחות המזוינים". הערכת הנסיבות וקביעת תכניות פעולה נובעות ממנו. הגנרל נועד להגנה על החיים; טבעו של הכבד הוא זינוק פעיל, כעין כוח תקיף. היכולת לטוות תכניות ולהוציאן אל הפועל, להפעיל את כוח הרצון. לשם כך נדרש חזון, אמידה מתמדת של המצב הקיים והערכתו, לשם ניהול מתאים של החיים החברתיים, הרגשיים והפיזיים. אם התנהלותו של הגנרל בעיתות שלום ובעיתות מלחמה זהה, הרי שיבוא אסון!

מכאן אנו יכולים להבין מדוע הכבד שולט על השרירים ועל הגידים בפעולת ההתכווצות והמתיחה שלהם. הוא אחראי על תנועת השרירים הרצונית, כשהוא מותח ומרפה אותם על פי הצורך. יכולת השריר להמתח ולהתכווץ אינה מתייחסת לחומר ממנו עשויים השריר (זה באחריות הטחול=Spleen ) או הגיד, כי אם לקשרים הדינמיים, הפונקציונליים בין הבשר לבין העצמות. הכבד אחראי גם על תנועותיו הרצוניות של האורגניזם החברתי, כשהוא שולט על הריסון העצמי בהתאם לנסיבות.

הכבד אוגר את הדם, משחרר אותו לשימוש בתנועה, ואוסף אותו בחזרה כאשר הגוף במנוחה. כפי שההגנרל, הפורש את כוחותיו, מתאים ומווסת את פעילות הצבא בזמן מלחמה ובעיתות שלום בהתאמה, בפעילות ובמנוחה. השתחררות מכבלי העבר והיכולת להתקדם ולצמוח קדימה מפוקחים על ידי הכבד. כבד הנוטה להחזיק דם יתר על המידה, יגרום לאיחור בווסת, מצב האופייני לחום בכבד הסובל מחסר דם ואינו ממהר לוותר עליו. כמו כן נראה נשים עצבניות ומלאות בכעס בתקופה לפני המחזור. במצב הפוך, כאשר יש גודש דם בכבד, הכבד ישחרר את הדם מוקדם מידי ונראה סימפטומים של הקדמת הווסת.

הכבד מבטיח את הזרימה החלקה של הצ’י, הוא זה שאחראי על תנועתם ההרמונית של החמרים בתוך הגוף. הכבד עושה זאת על ידי הסרת המכשולים, כך שתתאפשר חדירה קלה של הצ’י והתפשטותו לכל מקום. חוסר איזון בכבד יתבטא כחסימה או עצירה של זרימת הצ’י, שעלולות לכלול רגשות לא יציבים, בלתי סדירים, והתנהגות חברתית מוזרה.

כפי שהכבד מווסת את הצ’י, כך הוא מווסת את הרגשות באופן כללי. הדבר החשוב הוא לא איזה רגש נחווה – רגשות הינם ביטויי של הצ’י ותו לא. לכל אדם יש רגעים בהם כעס, שמחה, פחד או צער הם הרלוונטיים ולכן זו תחושתו של האדם. תפקידו המיוחד של הכבד לאפשר את הזרימה החופשית של הרגשות כי מהותו של הכבד היא גמישות, והיכולת להשתנות ולהסתגל. הגמישות מאפשרת לעץ להתכופף ולא להישבר כאשר יש רוח חזקה. אנשים המאוזנים באלמנט העץ יהיו אנשים העומדים על דעתם אך יחד עם זאת יהיו פתוחים לשינויים המתבקשים כתוצאה משינויים סביבתיים או חברתיים. אנשים עם חוסר איזון באלמנט העץ יהיו עקשניים מאוד ולא תהיה להם היכולת "לרדת מהעץ".

הכבד שולט בעיניים, וביכולת הראייה, הן הפיזית והן האמוציונאלית. ברמה הנפשית-רוחנית הכבד נותן לאדם את היכולת להעריך מצבים על ידי תפישה מדויקת של המציאות. כמו כן, הכבד מאפשר לאדם ליצור חידושים באמצעות הרס של תבניות מקובעות ושימוש בדימיון. בפרק 17 של ה- Ling Shu נאמר כי כאשר הכבד נוכח, "באפשרותך לתפוש נכונה את כל ההיבטים הנראים של חיצוניות הדברים".

בכבד שוכן ה- Hun , הכוח האמוציונאלי אשר מקנה לאדם את תכונת האינדיבידואליות. ה- Hun קשור בקשר הדוק ליצירתיות, השערה, וחזון. עם המוות, הם נעים מעלה מן הגוף, עוקבים אחר תנועתו הטבעית של העץ, וממשיכים להתקיים לזמן מה.

ה- Hun מייצג את יכולתו של הפרט המודע לעצמו ונותן דעתו על הגבולות בין העצמי לאחר, ועל הערכת מצבים, כך שתתאפשר פעולה הרמונית והולמת. ניתן לחשוב על ה- Hun כעל סגנו של ה- Shen . בפרק 8 של ה- Ling Shu אנו למדים כי ה- Hun שוכן הלכה למעשה בדם, וכי הדבר קשור הן לפעולתו של הכבד כאוגר דם, והן למערכת היחסים הקרובה שבין ה- Shen לבין ה- Hun

כיס המרה

כפי שהכבד הוא היבט ה-Yin של אלמנט העץ, כך כיס המרה הוא היבט ה-Yang . בפרק 8 של ה- Su Wen נאמר : "כיס המרה אחראי על הצודק והמדויק. נחישות והחלטה נובעות ממנו". המשפט שתורגם כ"צודק ומדויק" הוא "zhong zheng" , מילולית – "מרכז" (כגון פגיעה במרכז המטרה), "נכון", או "כפי שאמור להיות". טבעו של כיס המרה הוא להיות קשוח ומדויק, צודק והחלטי.

הכבד מנתח, מעריך את הנסיבות, הוגה רעיונות, תוכניות ואסטרטגיות; כיס המרה הוא בעל התקיפות הדרושה בכדי להביא את הפנטזיה לכדי החלטה ברורה, ולהוציאה אל הפועל.

בפרק 11 של ה- Su Wen נאמר כי "אחד-עשר האברים פונים אל כיס המרה לשם החלטה", ו- Zhang shi אומר כך: "כיס המרה מסופח אל הכבד, והם מסייעים זה לזה. גם אם הצ’י של הכבד חזק, ללא כיס המרה אין החלטה. אם הכבד וכיס המרה מסייעים זה לזה, אזי נוצרים אומץ וגבורה" .

כהתגלמות העץ, כיס המרה קשור להתחלות, אף יותר מאשר הכבד. הוא נותן לאדם את התנופה הראשונית לאורך נתיב החיים, ובכוח ההחלטיות שלו הוא שומר שלא יסטה מנתיב זה. נהוג לומר שיכולת זו שלא להיות מוסט מגנה על האדם מפני השפעות כגון זעזוע פתאומי; כיס מרה חזק מבטיח חזרה מהירה אל הנורמה לאחר זעזוע פיזי או רגשי כגון מחלה רצינית או שכול.

כעס

הרגש של אלמנט העץ מתורגם לעיתים קרובות ככעס, אולם ייתכן שנכון יותר לחשוב עליו באופן כללי כדחף נפיץ ותקיף, הקשור להתחלה, או להגנה על גבולות. אם דחף זה עצור, הוא יכול להפוך בנקל לטינה או לזעם.

סגולתו של העץ היא נדיבות ואדיבות. המכשול הגדול בדרכה של הנדיבות הוא הכעס. לשם כך נדרשת ראייה מאיכות גבוהה יותר, בכדי לראות את שני צידי השאלה ולהתעלם מן האינסטינקט של ראיית עולם צרה של "כאן ועכשיו". איכות זו של ראייה מרחיקה אותנו מעבר לרגע הנתון ותובעת מאיתנו לפעול ממקום שנמצא מחוץ לזמן ולמרחב, כלומר, הכבד מאפשר לאדם לראות את "התמונה הגדולה".

ייתכן מצב בו קיים יותר מדי כעס, או מעט מדי: חוסר יכולת לכעוס ולהגן על עצמך כאשר הדבר נחוץ אינו גרוע יותר מאשר הרצון שהדברים יתנהלו על פי רצונך כל הזמן. האחד הוא היעדר אדיבות כלפי העצמי, והשני – כלפי אחרים.

אם כך, הנתיב הרוחני של הכבד הוא להתעלות מעל האנוכיות ולטפח נדיבות כלפי כל דבר וכל אחד, בכלל זה כלפי אתה עצמך. למרות כל זאת, יש לזכור שלכעס כמו לכל רגש אחר יש מטרה העשויה להביא תועלת לאדם ולשמש לשרתו. כל שעל האדם לעשות הוא, להכיר בתכונה זו ולנצלה לטובתו ואז יתגלה הפן החיובי של הכעס והוא נחישות הדעת.

תפקידו של הכעס הוא לשמור על האדם מפני ניצול, פגיעה וחוסר התחשבות של הזולת. אדם עם חסר באלמנט העץ עלול להיות אדיש, פסיבי ומנוצל ע"י הסובבים אותו. הכעס והנחישות הדעת מאפשרים כושר החלטיות להשגת היעדים שבדרך למרות ההפרעות הסביבתיות.

הכעס יכול גם להתבטא בהדחקה פנימית ואז עלול האדם "לאכול את עצמו מבפנים" ולהיות מר נפש. במקרים אחרים האדם מתפרץ ויכעס על הסובבים אותו, אפילו על דברים קטנים ביותר.

הכעס יכול להתבטא גם בדיבור ולא רק באלימות פיזית. אדם המדבר על כעסו הוא אדם בעל כבד בריא. אדם הצורח ומתנהג בתוקפנות ובפראות, מכה באגרופו בשולחן- מצביע על עודף פתולוגי. על פי רוב, הכעס מודחק פנימה, גורם להתשת הכבד ונראה סימפטומים של דיכאון, כאבי ראש, נדודי שינה והזנה לקויה של הלב. כתוצאה מכך, יתווספו סימפטומים של חלומות טרופים ומחלות נפש. לאחר תקופה של הדחקת כעס, מתפזרת האנרגיה בגוף תוך גרימת התכווצות של גידים ורצועות, ותחושת מתח בגוף כולו. הפרקים נעשים נוקשים עקב שמירת טינה. הדחקת כעס ממושכת עלולה לגרום לסרטן, לתחושה של תקיעה וכבילה בכל הגוף ולמצבים של גודש סטגנציה בהם האדם אומר: "הייתי מאוד רוצה לעשות אך איני יכול". כל אלו קשורים לחוסר איזון בכבד.

סיום

במאמר זה ניסיתי להביא את המהות העמוקה של אלמנט העץ.

כטבע האנשים בעולם המערבי, הייתי זקוק ללא מעט מילים בכדי לנסות להמחיש ולהדגים את אותה מהות עמוקה.

במזרח, בעת העתיקה, נזקקו למעט מילים כדי לתאר ולהמחיש דברים גדולים.

לכן, אסיים את המאמר הזה בציטוט מפרק 76 של יצירת המופת "Tao Te Ching " של Lao Tzu :

"כשנולדת, היית רך וגמיש.

כשתמות תהיה קשה ומאובן.

נצרים ירוקים הם רעננים ומלאי חיות.

שתילים מתים הם קמלים ויבשים.

קשה ומאובן מתאים למוות.

רך וגמיש מתאים לחיים.

צבא לא גמיש לעולם אינו מנצח במלחמה.

עץ קשוח מוכן לגרזן.

זה שקשה ומאובן נופל.

וזה שרך וגמיש עולה."

רק בריאות.


ד"ר גיל וינבאום (ND-CA)- הקליניקה לרפואה משלימה.מטפל ומרצה ברפואה משלימה.

Post Author: pixelit

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

You may also like

דורבן ברגל

אם אתם סובלים מכאבים קשים בעקב כף הרגל, בעיקר בשעות

הלב בראי הרפואה הסינית/ מאת ד"ר גיל וינבאום (ND-CA)

הלב הגופני משמש לדחיפת דם לגוף כולו, כמו כן, הלב

הרפואה הסינית/ ד"ר גיל וינבאום (N.D-C.A)

הרפואה הסינית היא הרפואה העתיקה ביותר בעולם: השימוש בה החל