סיפורי זן

אוטוביוגרפיה בחמישה פרקים/ ערך וליקט ד"ר גיל וינבאום (ND-CA)

פרק 1 אני הולך לי ברחוב. יש בור עמוק במדרכה. אני נופל פנימה אני אבוד … אני חסר אונים זו אינה אשמתי. עובר נצח עד שאני מוצא דרך לצאת החוצה. פרק 2 אני הולך לי באותו הרחוב. יש בור עמוק במדרכה. אני מעמיד פנים שאיני רואה אותו. שוב אני נופל לתוכו. אני לא מאמין ששוב הגעתי לאותו מצב.